Zákaz transitní dopravy přes 12 tun

Novinky

Dnes byly osazeny dopravní značky zamezující nákladní dopravě přes 12 tun v průjezdu naší obcí. Dopravní omezení je platné v rozsahu od vojkovské křižovatky až ke křižovatce u všestarského hřbitova. Avízo omezení je pak také na obou sjezdech z dálnice D1.

Na přípravě, kladném projednání a samotné realizaci tohoto opatření jsme pracovali více než 1 rok a výsledek považujeme v podmínkách našeho dopravně přetíženého regionu a z pozice naší malé obce za malý zázrak.

Ve volebním programu si tak můžeme odškrtnout splnění jednoho z našich hlavních cílů, kterým bylo právě omezení průjezdu nákladní dopravy obcí Tehov.

Děkujeme za Vaši důvěru a trpělivost v tomto běhu na dlouhou a krkolomnou trať.

Jdeme slavit! 🙂

Územní plán a pozemky “starých tehovských rodů”

Novinky, Územní plán

Stručná reakce na příspěvek z diskusního fóra obce Tehov, kde v rámci snah o zpochybnění legitimity cílů a podoby nově pořizovaného územního plánu obce padají i takové perly jako:

Územní plán obce Tehov
Koho to zajímá?
Mělo by to zajímat především majitele pozemků.
Majitelé pozemků v Tehově, jsou potomci starých tehovských rodů.

a nebo:

mění se například zařazení z pozemků pro výstavbu na jiné zařazení

Zdroj: www.tehov.cz, snímek celého příspěvku je k disposici v galerii pod článkem, přímý odkaz zde.

Dovolím si důrazně oponovat.

Za prvé

Podoba územního plánu by měla zajímat všechny obyvatele Tehova bez rozdílu. A to především proto, že tento plán nasměruje prostředí, vzhled a rozvoj obce na mnoho let dopředu a ovlivní tak životy nás všech. A nejen životy. Podoba plánu má přímý vliv i na hodnotu existujících nemovitostí v obci: Představme si malou útulnou obec, kde zastupitelstvo zněkolikanásobí zastavěné plochy a nechá tak vzniknout v okolí obce sídliště – co udělá cena nemovitostí v dopravně přetížené obci s nedostatkem míst ve škole a školce a nedostatečnou kapacitou vodovodu?
Územní plán rozhodně není a nemá být jen nástrojem ke zhodnocování pastvin a polí jejich změnou na stavební pozemky, jak se mnozí dodnes mylně domnívají a jak byl, bohužel i zde v Tehově, celá léta mnohými nahlížen.

Za druhé

Tvrzení, že by měl územní plán zajímat především majitele pozemků a že majitelé pozemků jsou potomky starých tehovských rodů je jednak absurdní, jednak (jistě nezáměrně 😉 ) neúplné.
Majiteli pozemků dotčených územním plánem je drtivá většina obyvatel Tehova, tedy nás všech, co tu společně žijeme. Téměř všichni zde vlastníme domy a pod nimi a okolo nich pozemky. Někdo vlastní také zahrady, louky, pole, lesy či rybníky. A mezi námi jsou pak zcela jistě také potomci starých tehovských rodů. Je ale také nutno nezapomínat, že se územní plán mj. dotýká také práv obyvatel Tehova, jež nemovitosti v obci nevlastní.
My všichni jsme si z hlediska práv a zákonů rovni, územně plánovací legislativu nevyjímaje.

Za třetí

Ano, zařazení pozemků, tedy funkční využití, se opravdu u některých pozemků mění. U změny ze zastavitelných na nezastavitelné jde však o naprosté minimum mj. nezbytné ke korekci nepřiměřeně rozmáchnutého rozvoje naplánovaného předchozími zastupitelstvy. Pro neznalé místních poměrů je férové podotknout, že členem těchto zastupitelstev byl po mnoho let například právě pan Karel Čížek (mj. autor citovaného diskusního příspěvku), který navíc byl i přímo pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu, který je platný dodnes a jehož důsledky se dnes pokoušíme novým plánem alespoň částečně korigovat.
V právě projednávaném návrhu je jen relativně malá část pozemků nově navržena jako nezastavitelné území, u dalších pozemků, jejichž velká část zůstala zastavitelná, jsou navrženy nové parametry regulující zejména podmínky zastavění těchto rozvojových lokalit (dnes polí).

Ing. arch. David Hlouch
starosta obce Tehov
autor je autorizovaný architekt

 

Předvolební debata a seznámení s kandidáty

Novinky

Zajímají vás další podrobnosti o našem volebním programu?

Chcete se osobně seznámit s našimi kandidáty do obecního zastupitelstva?

Rádi byste s někým probrali, co vás v Tehově nejvíc pálí, nebo zajímá?

Přijďte ve čtvrtek 2. října v 19:00
do sálu OÚ Tehov

Co vás čeká

  • presentace klíčových bodů našeho volebního programu
  • představení jednotlivých kandidátů
  • diskuse, náměty a otázky